Fundament in Nederland

Beste donateur, In de nieuwsbrief van april 2023 aandacht voor onder andere beleid en bestuur en voor partners van de stichting vanuit Nederland. We stellen het op prijs als u ons steunt via een overschrijving naar IBAN NL72 INGB 0003 9756 27. U kunt ook gebruik maken van de onderstaande QR-codes: via Givt-app of…

Noodhulp èn structurele hulp

Beste donateur, Opnieuw is de wereld opgeschrikt. We zien de beelden van de grote aardbeving in Turkije en Syrië. Terecht wordt een beroep gedaan op uw vrijgevigheid om de noodhulp in die landen te kunnen waarborgen. Tegelijkertijd blijft ook de structurele en trouwe ondersteuning aan diaconale en pastorale projecten in Oost-Europa belangrijk. In de…

Tien maanden oorlog

Beste donateur, De inval van Rusland in de Oekraïne op 24 februari 2022 is dagelijkse realiteit voor de mensen daar. Met kerst is dat al 10 maanden. We bidden voor vrede. In de nieuwsbrief van december kunt u lezen wat de oorlog betekent voor de mensen in Beregszász, een stad in West-Oekraïne, dicht bij de…

Bestuursverslag 2021

Beste lezer / donateur, In de nieuwste nieuwsbrief leest u het bestuursverslag 2021. U kunt over de studerende predikanten uit Oost-Europa die met hun gezinnen naar Nederland komen om een jaar te studeren aan de Theologische Universiteit van Kampen/Utrecht. Dit is heel belangrijk voor de ondersteuning van de gereformeerde kerken in Oost-Europa. Omdat de internationale…

Bemoedigende berichten

Beste lezer / donateur, Onze vorige nieuwsbrief kwam onder andere met het bericht over de brand in de pastorie in Rede. We zijn blij om nu te mogen vertellen dat wij namens u de familie Nagy een financiële aanvulling hebben kunnen geven voor hun geleden schade. Zoals Tibor Nagy het zei toen we hem in…