Doel

De Stichting Fundament heeft tot de doel de ondersteuning van christenen in Oost-Europa met oog op de versterking van het gereformeerde karakter van de kerken daar.

Aandachtspunten zijn ondermeer:

 • ondersteunen, stimuleren en bijdragen aan conferenties en cursussen voor predikanten en ouderlingen;
 • sponsoring en ondersteuning van studies door theologen en studenten theologie uit Oost-Europa aan de Theologische Universiteit in Utrecht of andere relevante theologische opleidingen:
  – studenten in het Erasmusprogramma kunnen een aanvraag doen voor aanvullende bekostiging;
  – docenten in het Erasmus+programma kunnen een aanvraag doen voor aanvullende bekostiging;
  – theologen en predikanten kunnen een aanvraag doen voor een eenjarige master-opleiding in Kampen inclusief huisvesting, of voor andere ondersteuning;
 • materiële en/of inhoudelijke ondersteuning van onderwijsinstituten in Oost-Europa, waar ambtsdragers, godsdienstleraren en andere onderwijsgevenden worden opgeleid;
 • ondersteuning van christelijk onderwijs;
 • ondersteunen van pastorale en diaconale vorming;
 • verlenen van pastorale en diaconale hulp;
 • ondersteunen van evangelisatiewerk en het daaraan verbonden maatschappelijk werk.

De ondersteuning kenmerkt zich door confessionaliteit, kwaliteit en efficiëntie.

Doelgroep

De doelgroep bestaat vanouds uit Hongaarssprekende predikanten, presbyters, theologiestudenten en andere bij de kerk en bij het christelijk onderwijs betrokkenen binnen de gereformeerde kerken en christelijke scholen in Hongarije, Roemenië, Tsjechië, Slowakije, Oekraïne, Servië en Kroatië.

Voorbeelden zijn:

 • De Ouderlingenbonden in Hongarije, Roemenie, Slowakije en Oekraïne.
 • Het Theologisch Instituut in Cluj.
 • De Babes-Bolyai Universiteit in Cluj.
 • De Theologische Academie te Sárospatak