Relaties van Fundament
Deputaten Betrekkingen Buitenlandse Kerken (BBK)

De generale synode van de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) benoemde deputaten voor de contacten met buitenlandse zusterkerken. Sectie 3 van BBK heeft o.a. Europa als aandachtsgebied. Fundament onderhoudt regelmatige contacten met deze deputaten. In overleg met BBK representeert Fundament in voorkomende gevallen de Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) in de contacten met de kerkleiding in Midden- en Oost-Europa.

Secretariaat
Postbus 499
8000 AL Zwolle, NL
+31 (0)38 427 04 70 / Fax: +31 (0)38 427 04 11
bbk@gbouw.nl

De Verre Naasten

Een landelijke organisatie voor Zending en Hulpverlening en de uitvoerende organisatie van Deputaten voor Zending, Hulpverlening en Training. Zij hebben als doelstelling: zending, hulpverlening, missionaire toerusting en oecumenische assistentie door middel van opleiding, training, vorming van onze andere kerken en organisaties. Fundament en De Verre Naasten onderhouden goede contacten en werken in diverse projecten samen in Oost-Europa.

Adres: Postbus 499
8000 AL Zwolle, NL
+31 (0)38 427 04 10
info@deverrenaasten.nl

Theologische Universiteit Kampen

De Gereformeerde Kerken (vrijgemaakt) hebben een universitaire theologische opleiding voor predikanten. Op uitnodiging van Fundament studeren hier ook theologen uit Oost-Europa.

Adres: Broederweg 15
8261 GS Kampen, NL
+31 (0)38 4471 710
secretariaat@tukampen.nl

Organisaties in Nederland waarmee een band bestaat