Donatie, gift, erfenis, legaat

Het werk van Fundament kost geld. Dat is te zien in de meerjarenbegroting.

Fundament heeft geen eigen inkomsten. Wordt ook niet door de overheid gesubsidieerd.

De inkomsten van Fundament komen van trouwe donateurs, die dit werk een warm hart toedragen.

Met enige regelmaat ontvang Fundament ook erfenissen en legaten.

Dit alles maakt het mogelijk dat het werk in Oost-Europa gedaan kan worden.

Collecte, diaconieën

Ook kerken steunen het werk door het houden van kerkcollectes voor Fundament.

Hieronder een collectefilmpje (uit 2019).

Erfenis en Legaat

Indien u een legaat of een erfenis aan Fundament wilt nalaten kunt u de volgende zinsnede in een testament laten opnemen: “Ik legateer vrij van rechten en kosten aan de Stichting Fundament een bedrag € …. “.

Gift of donatie
 • Helpt u Fundament helpen met uw (regelmatige) financiële bijdrage?
  Dat kan door een steen bij te dragen. Bijvoorbeeld door een gift te storten op:
  bankrekening: NL72 INGB 0003 975 627, t.n.v. Stichting Fundament, Zwolle
 • De Stichting Fundament is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Fundament zijn daarom fiscaal aftrekbaar.
  ANBI-registratie: vestigingsplaats: Kampen, fiscaal nummer ANBI 813656503
 • Periodieke gift
  Wellicht maakt u regelmatig een gift over aan Fundament. Wist u dat u dat ook kunt doen door er een zogenaamde “periodieke gift” van te maken? Het voordeel van een periodieke gift is dat die altijd aftrekbaar is van de inkomstenbelasting. Er is bij een periodieke gift geen sprake van een drempel en dat is bij een gewone gift wel het geval. Een periodieke gift is daardoor aantrekkelijker. Welke voorwaarden zijn aan een periodieke gift verbonden? De gift moet worden vastgelegd en geldt voor minimaal 5 jaar. Waarbij het zo is dat daarbij ook kunt vastleggen dat als u in die periode werkloos wordt, of uw partner komt te overlijden, u de periodieke gift direct kunt beëindigen.
  Fundament helpt u graag bij het vastleggen van uw periodieke gift. Hiervoor heeft de belastingdienst een standaardformulier. U kunt dit formulier in tweevoud invullen (onderdelen 1 t/m 3 en 5 en 6). De rest wordt door Fundament ingevuld. U kunt beide door u ingevulde formulieren naar Fundament sturen. Nadat Fundament de laatste puntjes heeft ingevuld krijgt u één exemplaar weer retour. Dit document heeft u nodig voor een eventuele belastingcontrole.Vergeet u niet om de gift ook bij uw bank in te voeren, inclusief de betalingen voor de komende jaren? De ingangsdatum van de overeenkomst moet overeenkomen met de datum van de eerste betaling.
  Hier vindt u de link van het formulier.
  U kunt het ingevulde formulier (exemplaar voor schenker en exemplaar voor ontvanger) opsturen aan:

Stichting Fundament
mw. G.A. Teeninga – Oudman
Krabbescheer 47
8265 JG Kampen
info@stichting-fundament.nl

 

Aanmelden als donateur

Ja, Fundament kan op mij rekenen!
Ik word donateur van Stichting Fundament.

  Voorletters (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Straat en huisnummer (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Plaats (verplicht)

  Uw e-mailadres (verplicht)