Theologische, onderwijskundige en maatschappelijke ondersteuning

aan kerkelijk opbouwwerk aan de Hongaars Gereformeerde gemeenschap in Oost-Europa

De Stichting Fundament/Iránytü werkt onder de Hongaarssprekende bevolking binnen de gereformeerde kerken in Oost-Europa.

HungaryLehetőség teológiai tanulmányok folytatására Hollandiában

Ez az információs lap bemutatja azokat a lehetőségeket, amelyeket a Fundament / Iránytű Alapítvány ajánl a közép- és kelet-európai teológusok részére teológiai tanulmányok folytatására a Hollandiai Református Egyház (vrijgemaakt) Kampen-i Teológiai Akadémiáján

Bővebben

Over Stichting Fundament/Iránytü

De Stichting Fundament/Iránytü werkt onder de Hongaarssprekende bevolking binnen de gereformeerde kerken in Oost-Europa. Het is een vrijwilligersorganisatie die vanuit een christelijke verbondenheid, op basis van gelijkwaardigheid in relaties, en met het in stand houden van de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenschap in Oost-Europa, theologische, onderwijskundige en maatschappelijke ondersteuning wil geven aan kerkelijk opbouwwerk in de ruimste zin van het woord aan de Hongaars Gereformeerde gemeenschap in Oost-Europa.

Voor wie doen wij wat

Fundament is er voor christenen in Oost-Europa

 • theologen uit Oost-Europa studeren aan de Theologische Universiteit Utrecht;
 • cursussen voor ouderlingen en docenten;
 • steun voor het theologische onderwijs in OE;
 • financiële steun aan studenten en docenten;
 • hulp bij evangelisatie- en maatschappelijk werk;
 • hulp bij onderwijs;
 • steun voor ouderenzorg
 • werk onder Roma;
 • conferenties voor predikanten en ouderlingen.
Documenten

KERNWAARDEN
Samen geloven
Samen delen

Daar staat Stichting Fundament voor.
Lees hier over die kernwaarden.

PRIVACY
Stichting Fundament gaat zorgvuldig om met persoonlijke gegevens.
Lees hier het privacybeleid.

NIEUWSBRIEVEN
Hieronder vindt u de meest recente nieuwsbrieven en het laatste nieuws. Klik op de afbeelding om deze te kunnen lezen. Voor nieuwsbrieven die het afgelopen jaar zijn verschenen, verwijzen wij u naar het archief.

Fundament helpt. U ook?

Niet alleen in Nederland, maar ook in Midden- en Oost-Europa wordt geleefd vanuit het besef dat Jezus Christus Heer is (Filippenzen 2:11). Vanuit die verbondenheid in het geloof mogen wij de broederschap daar helpen.
Ook u kunt daar een steentje aan bijdragen. Bijvoorbeeld door een gift te storten op:

Bankrekening nummer NL72 INGB 0003 975 627
t.n.v. Stichting Fundament
Postbus 499
8000 AL Zwolle, NL

Fundament is een ANBI-instelling, bij de Belastingdienst bekend onder “Stichting Fundament”, vestigingsplaats Barendrecht. ANBI-nr. 8136.56.503

Maar laat uw hulp niet afhangen van het moment en word donateur van de Stichting Fundament. U steunt dan structureel het regelmatige werk van de stichting. Op uw beurt wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten van Fundament-Iránytű.

Wordt donateur!

Ja, de broeders en zusters in Midden- en Oost-Europa kunnen op mij rekenen! Ik word donateur van Stichting Fundament.

  Voorletters (verplicht)

  Achternaam (verplicht)

  Straat en huisnummer (verplicht)

  Postcode (verplicht)

  Plaats (verplicht)

  Uw e-mailadres (verplicht)