“Wie in de Zoon gelooft, heeft eeuwig leven.”

Fundament wil trouw blijven in gebed en hulp. Vanuit de overtuiging dat wie in de Zoon blijft geloven, eeuwig met God mag leven. Een van de onderdelen van het werk van Fundament in Oost-Europa is bijdragen aan de leniging van die nood. Door trouwe steun aan diaconale projecten van onze geloofsgenoten in Oekraïne zelf, maar evenzeer in Hongarije en Roemenië. Door middel van noodhulp, maar ook door structurele ondersteuning van projecten voor de allerarmsten, onder wie vooral bejaarden en leden van minderheidsgroepen. De Roma met name. Daarom vragen wij u vrijmoedig om uw blijvende ondersteuning van ons werk.

Maar het werk van Fundament is breder: geestelijke en theologische steun aan ouderlingen en predikanten van de Gereformeerde Kerken in Hongarije, Roemenië, Oekraïne en Slowakije, hulp bij de opleiding van godsdienstleraren, steun aan evangelisatieprojecten en niet in de laatste plaats het mogelijk maken van een studiejaar aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht voor predikanten uit het Oosten.

De juni nieuwsbrief van 2023 is gewijd aan ons werk in het afgelopen jaar 2022. Bij wijze van bestuursverslag dus. We besteden ditmaal vooral aandacht aan de sociale en politieke omstandigheden in Oost-Europa waarin en waaronder dit werk plaatsvindt. Dat kan reliëf geven aan ons gebed voor onze broeders en zusters daar.

Wij hopen dat u blijft meebidden. En ons (vrijwilligers)werk ook financieel mogelijk blijft maken.