Bemoedigende berichten

Beste lezer / donateur, Onze vorige nieuwsbrief kwam onder andere met het bericht over de brand in de pastorie in Rede. We zijn blij om nu te mogen vertellen dat wij namens u de familie Nagy een financiële aanvulling hebben kunnen geven voor hun geleden schade. Zoals Tibor Nagy het zei toen we hem in…

Noodhulp

Aan al onze gevers, Op het moment dat de februari-nieuwsbrief werd gedrukt, brak in Oekraïne de oorlog uit. Net als u zijn we daardoor geraakt. We hebben intensief contact met onze broers en zussen in Oekraïne en in de regio van Hongarije bij de grens met Oekraïne. Gelukkig kunnen we deze mensen een beetje helpen.…

Soli Deo Gloria

Elk verhaal in de Bijbel kan worden gelezen vanuit het gezichtspunt van actie en reactie. Actie: boven alles is het onze God die spreekt, creëert en handelt. Reactie: wat kunnen mensen daar vervolgens mee doen in het eenvoudige dagelijkse leven? Het gemeenschappelijke verhaal van Göncruszka en stichting Fundament van de afgelopen jaren is een reactie…

Bestuursverslag 2020

Bestuursverslag 2020 Een bijzonder jaar Het jaar 2020 was anders dan andere jaren. In maart 2020 werd de wereld op veel manieren stilgezet vanwege de pandemie. Grenzen gingen dicht en ontmoetingen werden schaars. Onderwijs werd digitaal gegeven en kerkdiensten op afstand. Dat had impact op iedereen, ook op de mensen in Oost-Europa. Hoe heeft dit…

Studeren en stroop

Wij zijn de familie Weiner uit Hongarije.Ik, Zoltán, de man en vader, ben als tiener christen gewordenen heb toen mijn roeping gekregen om dominee teworden. Ik volgde de theologische studie in Boedapest aande Károli Gáspár Universiteit van de gereformeerde kerk inHongarije. Voordat ik hier kwam diende ik als jongerenpredikantin de stad Kecskemét.Ik, Luca, de vrouw…