Fundament in Nederland

Beste donateur, In de nieuwsbrief van april 2023 aandacht voor onder andere beleid en bestuur en voor partners van de stichting vanuit Nederland. We stellen het op prijs als u ons steunt via een overschrijving naar IBAN NL72 INGB 0003 9756 27. U kunt ook gebruik maken van de onderstaande QR-codes: via Givt-app of…