Nieuwsbrief februari 2016

Februari, 2016Inhoud In dit nummer o.a: Slowakije Tijdens predikantenconferenties in de herfst van 2015 dachten ruim 130 predikanten na over persoonlijke ontwikkeling. Inleiders waren Andries Nicolai en Harm Boiten. Promotie Op 26 januari 2016 promoveerde Papp György aan de Theologische Universiteit te Debrecen. De titel van zijn proefschrift: “De dialoog tussen Calvijn en Chrysostomus over…

Afscheid Ellen van Houdt

Afscheid Ellen van Houdt Een van de steunpilaren voor het werk van Fundament zijn de mensen die werken voor Studenten Theologische Universiteit Kampen (STUK). Fundament stelt voor de studenten die naar Kampen komen een ingericht huis beschikbaar. Meer dan tien jaar zorgde Ellen van Houdt, samen met Tineke de Vries er voor dat studenten uit…

Nieuwsbrief november 2015

November, 2015Inhoud In dit nummer o.a: Tivadarfalva Vorig jaar startte in Oekraïne een kleuterschool waar kinderen uit Roma-kampen in Tivadarfalva, Tiszabuken en Peterfalva naar een christelijke school gaan. Fundament steunt dit project. De projectleiding vertelt hier weer iets over het werk. Vaida, ‘Meer dan brood’ Meer dan tien jaar geleden besloot de kerkenraad van de kerk van Vaida (Roemenië) een project te starten waarbij…

Vaida, ‘Meer dan brood’

Vaida, ‘Meer dan brood’ Meer dan tien jaar geleden besloot de kerkenraad van de kerk van Vaida (Roemenië) een project te starten waarbij mensen die dat nodig hebben warm eten kunnen krijgen. Ds. Endre Kondor en zijn vrouw Erzsébet rap-porteren ervan. Fundament steunt het project. De voedselhulp was eerst bedoeld voor kinderen van de basisschool.…

Studie in Cluj

Studie in Cluj Jonge mensen in Roemenie die theologie studeren werken hard; naast studie moeten ze ook nog (gedeeltelijk) voor het eigen levensonderhoud zorgen. Fundament helpt studenten aan de Theologische Academie in Cluj door jaarlijks per student een beperkt bedrag beschikbaar te stellen. Prof. Kelemen Attila coördineert de steun aan de studenten.

Ouderlingenbonden

Ouderlingenbonden Oekraïne is een land verscheurd door oorlog, spanningen, verdriet, economische malaise. Ook een land waar christenen zich willen inzetten voor hun medemens. De Ouderlingenbond is daarbij actief onder leiding van Gyurkó Miklós, de voorzitter. De bond zet zich in voor vorming van ouderlingen, organiseert conferenties voor ouderlingen en hun gezinnen en ondersteunt straatevangelisatie. Jaarlijks…