vaidaVaida, ‘Meer dan brood’

Meer dan tien jaar geleden besloot de kerkenraad van de kerk van Vaida (Roemenië) een project te starten waarbij mensen die dat nodig hebben warm eten kunnen krijgen. Ds. Endre Kondor en zijn vrouw Erzsébet rap-porteren ervan. Fundament steunt het project.

De voedselhulp was eerst bedoeld voor kinderen van de basisschool. De kerk kreeg echter de beschikking over een groter gebouw. Dat bood kansen. Tegelijkertijd ging de overheid eisen stellen aan de inrichting van de keuken. Dit alles leidde tot de idee om in het gebouw een moderne keuken te maken en een plaats waar mensen konden eten, maar ook een plek hadden voor contact. Het gebouw zou dan tevens als centrum dienen voor samenkomsten van de gemeente, voor evangelisatiewerk met de kinderen, als ontmoetingsplek voor de jongeren. Deze droom van de kerkenraad wordt steeds meer werkelijkheid, hoewel de economische crisis wel tegenwerkt.

De aanpak

Intussen is er een kleine keuken waar nu al gekookt wordt voor gemeenteleden, bejaarden, weduwen, alleenstaanden; mensen die hulp nodig hebben. Ook voor mensen uit Biharfélegyháza (Rosiori), het naburige dorp. Doel is om dagelijks een warme maaltijd te geven. Wie het kan betaalt er voor. In de praktijk wordt zo 60-70 % van de kosten van warm eten gedekt. De rest betaalt de kerk met hulp van anderen. Dit is een vorm van diaconale steun.

Diaconaal bewust

Aanvankelijk schaamden velen zich om steun vanuit de kerk te krijgen. Maar dit is veranderd. Steeds meer mensen ervaren deze hulp als een steun voor mensen in nood. Kerkleden zijn overtuigd van de belang van diaconale dienst. Twee generaties die zijn opgegroeid met gebrek aan diaconaal bewustzijn komen tot andere gedachten.

Meerwaarde van project

De keuken is nu ondergebracht in een huisje bij de pastorie. Daar komen de mensen. In de kleine voorruimte kunnen ze met elkaar praten. Soms is de predikant er of zijn vrouw die samen met twee diakenen verantwoordelijk is voor diaconale dienst in de gemeente. Ze zijn er ook voor kleinere of grotere problemen; een pijnsti ller, of om in een noodsituatie wat geld. Ook voor de basisschool in Rosiori wordt gekookt en voor het ‘after-school’ programma, een hulpprogramma voor kinderen die extra hulp en aandacht nodig hebben. Vaak kwetsbare kinderen. Ongeveer 70-80% is Roma. Deze kinderen willen we bereiken met de liefde van God en tegelijk ook helpen met integratie in de maatschappij door het geven van goed onderwijs. Na schooltijd gaan de kinderen naar een centrum van de kerk. Voordat lessen beginnen krijgen ze daar een warme maaltijd. Bedoeling is om straks in het nieuwe gebouw voor alle mensen 1-2 keer per week een programma te hebben. Daar kunnen de mensen dan in de eetzaal hun warme maaltijd eten en elkaar ontmoeten.

Financiering

De overheid geeft geen steun. Voor de voedselhulp geeft de zustergemeente uit Leeuwarden een bijdrage. Een kerk in Duitsland (Essen-Steele) springt bij met goederen, meubels, keuken inventaris. Sti chti ng Hulp Oost Europa hielp met de renovati e van het gebouw en organiseerde werkvakanti es voor groepen uit Nederland. Met steun van St. Fundament is in 2014 en 2015 de bouw van de nieuwe keukenruimte en van de toiletruimte gerealiseerd. Nu is de centrale verwarming aan de beurt, de toestellen van de keuken, en als laatste de buitenkant van het gebouw. Wij hopen dat volgend jaar te kunnen doen als we over voldoende middelen beschikken.Niet alleen mensen die elke dag warm eten krijgen, maar eigenlijk de hele gemeente is blij met dit gemeentecentrum. Ze ervaren dat het er is voor iedereen in dit dorp en dat het zo ook kan bijdragen aan de eer aan God.