Studeren in Kampen / Utrecht

Fundament wil een bijdrage leveren aan het ontwikkelen van Gereformeerde theologie door studie voor theologen uit Oost Europa mogelijk te maken aan de Theologische Universiteit Kampen / Utrecht. Jaarlijks studeren twee studenten uit Oost-Europa aan die Theologische Universiteit. Anderen zijn thuis bezig hun studie af te ronden. De studenten in Kampen komen daar met hun gezinnen. Fundament biedt hen een gemeubileerd huis en een tegemoetkoming in de kosten van levensonderhoud.

Als er ruimte is geeft Fundament aan predikanten en onderzoekers uit Oost-Europa de mogelijkheid om tijdens de zomermaanden in Kampen of Utrecht te studeren.

 

Toelatingsbeleid studenten

Een van de doelstellingen van Fundament is het faciliteren van studies aan de Theologische Universiteit Kampen (TUK) voor theologen en (aanstaande) gereformeerde predikanten uit Oost-Europa. Daarbij wordt ingezet op het volgen van eenjarige masteropleidingen.

Studenten met hun gezin worden daartoe uitgenodigd voor een verblijf in Kampen.

Om in aanmerking te kunnen komen voor een door Fundament gesteund studiejaar aan de Theologische Universiteit in Kampen / Utrecht moeten voldaan worden aan een aantal criteria.

Daarbij gaat het in grote lijnen om:

 • Eerdere studie
 • Studieplan en studiezin
 • Plaats als theoloog binnen de kerken
 • Motivatie
 • Referenties
 • talenkennis

Het bestuur van Fundament probeert op verschillende manieren een goed beeld te krijgen van een student die zich aanmeldt. Het stelt gerichte, schriftelijke vragen, doet navraag bij oud-docenten en mogelijk bij andere personen, er is een persoonlijk gesprek, diploma’s en cijferlijsten worden opgevraagd.

Het gaat dan om aandachtspunten als:

 • De toelatingseisen de TUK stelt; dit is het eerste selectiecriterium voor studenten.
 • De studenten moeten afgestudeerd zijn aan een theologische academie, niet meer ingeschreven zijn voor een dagstudie in het thuisland. Fundament biedt met name kansen voor theologen die al in het arbeidsveld staan.
 • Uit een theologisch-inhoudelijke argumentatie moet de keuze van de student voor de TUK duidelijk worden.
 • Uit de motivatie voor de studie moet de betrokkenheid blijken van de student bij de gemeenten die hij dient/gaat dienen. Enkel intellectuele interesse voor een studie is niet voldoende.
 • Zo mogelijk krijgen studenten die ingeschreven staan voor promotiestudie prioriteit, mits die promotie een relatie heeft met het werk binnen de kerken. In overleg met de TUK kunnen onderdelen voor promotiestudie in Kampen / Utrecht voorbereid worden, afhankelijk van de beschikbaarheid van een Kamper docent voor begeleiding. Studenten dienen aan de ‘thuis-universiteit’ een toelatingsexamen voor promotiestudie gedaan te hebben.
 • Theologen die in Kampen / Utrecht een ‘master’ willen volgen moeten bij hun aanmelding bij Fundament met een helder studieplan komen.
 • Studenten moeten in voldoende mate, voordat zij de studie in Kampen / Utrecht kunnen beginnen, de Nederlandse taal beheersen; minimumniveau NT2. Fundament faciliteert het onderwijs in deze taal.
 • Studenten moeten in voldoende mate de Engelse taal beheersen; minimumniveau TOEFL iBT 79, TOEFL cBT 213, voordat zij de studie in Kampen / Utrecht kunnen beginnen. Zij zijn zelf verantwoordelijk voor de studie in deze taal.
 • Het bestuur kan besluiten begaafde andere studenten toe te laten die zich willen richten op een specifiek studie in Kampen / Utrecht, dit uiteraard in nauw overleg met de TUK.
 • De aanvraag van studenten dient vergezeld te gaan van een aanbeveling van het instituut waar de student eerder afstudeerde, van een vroegere docent en/of van de promotor.
 • Studies aan de TUK beginnen bij voorkeur in september.

 

Algemene vragenlijst:

Vragen aan theologen die in aanmerking willen komen voor een studie aan de Theologische Universiteit in Kampen / Utrecht:

 • Aan welke universiteit heeft u eerder gestudeerd; welke studierichting.
 • Bent u in het bezit van een bachelor- en masterdiploma.

In geval er op de universiteit gewerkt is met een ongedeelde studie: bent u hij in het bezit van een masterdiploma.

 • Heeft u al eerder aan een andere (buitenlandse) faculteit gestudeerd, zo ja, welke?
 • Waar werkt u momenteel als predikant. In geval u momenteel ander werk doet, welk werk.
 • Welke studie wilt u nu volgen.
 • Wat is het directe doel van deze studie.
 • Hoe past die studie binnen het geheel van uw verdere studieplannen.
 • Hoe komt deze studie concreet ten goede aan de kerken in Oost-Europa.

Met andere woorden: wat is de meerwaarde van de studie voor de kerken.

 • Waarom kiest u voor de Theologische Universiteit in Kampen / Utrecht.
 • Van wie heeft u gehoord over de stichting Fundament?
 • Welke studieperiode denkt u in Kampen / Utrecht nodig te hebben (studieduur en studiestart)
 • Kunt u voor uw studieverzoek een aanbeveling overleggen van (oud)-hoogleraren.
 • Persoonlijke gegevens:
  • Naam
  • Leeftijd
  • Gehuwd/ongehuwd
  • Kinderen, leeftijd
  • Huidig adres
  • E-mailadres
 • Wilt u ook op termijn meewerken aan de versterking van de relatie tussen de kerken in Oost-Europa en Fundament, zo ja, hoe denkt u dat te kunnen vormgeven.
 • Welke andere informatie is belangrijk.

Bovenstaande is hier te downloaden:
Nederlands
English

 

Oud-studerenden

Sinds eind jaren ’80 van de vorige eeuw hebben via Stichting Fundament meer dan 30 theologiestudenten / theologen gestudeerd aan de Theologische Universiteit Kampen | Utrecht. Hieronder een paar namen:

Zoltán Orémus
Kondor Endre
Kulcsár Árpád
Sógor Géza
Papp György
Kelemen Csongor
Árpád Kulcsár
Éles Éva
Barta Zsolt
Daniel Ilosvai

Gemeenschapshuis in Vilmány.
györgypapp-100x100
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
IMG_0370