Het team

Het team

Afscheid Ellen van Houdt

Een van de steunpilaren voor het werk van Fundament zijn de mensen die werken voor Studenten Theologische Universiteit Kampen (STUK).

Fundament stelt voor de studenten die naar Kampen komen een ingericht huis beschikbaar.
Meer dan tien jaar zorgde Ellen van Houdt, samen met Tineke de Vries er voor dat studenten uit Oost-Europa en hun gezinnen in Kampen goede, gezellige huisvesting hebben en dat ze hun verhaal kwijt kunnen. Samen vormen ze de ruggengraat van STUK. Een onmisbaar team bij de opvang en de begeleiding van onze studenten in Kampen en in de Nederlandse maatschappij.

Al voordat studenten en hun gezinnen in Kampen zijn is er contact. Zodra ze er zijn begint de begeleiding. Samen het huis verkennen en de apparatuur. Regels voor de afvoer van huisvuil, contact met de gemeente, regelen van verzekeringen, zoeken naar een huisarts, contacten leggen voor een cursus Nederlands, bezoek aan het kerkelijk bureau, contact
leggen met de Theologische Universiteit, inschrijving in het bevolkingsregister, verkennen van winkels, etc. Alles bij elkaar een boeiend en arbeidsintensief traject.

Voorzitter Bert Houwen bedankt Ellen van Houdt

Voorzitter Bert Houwen bedankt Ellen van Houdt

Voor de gezinnen die komen is het een vermoeiende tijd. Het verkenningstempo is hoog en vraagt de cultuurverandering aanpassing. De inzet van STUK is dan erg belangrijk voor hen. En vervolgens zijn er ook al die ‘kleine’ acties in de loop van het jaar. Organiseren van tuinonderhoud, computerproblemen, kluswerk, vraagbaak, e.d. En bij het wisselen van studenten opnieuw die woning geschikt maken voor het volgende gezin. Vaak moet dat in korte tijd. De dames van STUK werken er aan dat de gezinnen zich in Kampen op hun gemak kunnen voelen en na de studie, in hun thuisland, goede herinneringen hebben aan een bijzondere periode in Kampen.

Afscheid
Ellen van Houdt vond het tijd om afscheid te nemen van dit werk. Jammer, maar ze heeft haar sporen binnen Fundament echt verdiend. Tijdens de medewerkersdag in november hebben we haar hartelijk bedankt.

Carla Hoekstra

Carla Hoekstra

Welkom
Carla Hoekstra neemt haar taak over. Tijdens de medewerkersdag is zij welkom geheten. Fijn dat er zo continuïteit blijft in het werk van STUK.