Noodhulp èn structurele hulp

Beste donateur, Opnieuw is de wereld opgeschrikt. We zien de beelden van de grote aardbeving in Turkije en Syrië. Terecht wordt een beroep gedaan op uw vrijgevigheid om de noodhulp in die landen te kunnen waarborgen. Tegelijkertijd blijft ook de structurele en trouwe ondersteuning aan diaconale en pastorale projecten in Oost-Europa belangrijk. In de…