Márk Szabó bedient de doop aan een nieuw lid
van zijn gemeente.

Het klinkt misschien een beetje plastisch, maar zo zien ze het wel voor zich: een ontmoetingsruimte realiseren waar ouderen en andere behoeftigen kunnen komen om als het ware met ‘Jezus aan tafel te gaan’. Om er het brood te eten dat ze zelf gebakken hebben en gesprekken te voeren over Degene die hen tot dit diaconale project inspireerde: Jezus Christus, Heer van hemel en aarde.
Ook van Pákozd, Midden-Hongarije.

Pákozd is een dorp van ca. 2700 inwoners, dichtbij de oude koninklijke residentie Székesfehérvár, geboortestad van o.a. de Hongaarse premier Viktor Orbán. Het dorpje ligt in de regio Centraal-Danubië, op ongeveer 60 km ten zuidwesten van de Hongaarse hoofdstad Boedapest. Het is zeker niet de minst welvarende streek van het land. Niettemin kent ook dit dorp zijn behoeftigen: met name ouderen die van kleine pensioentjes moeten leven. En de rest van de bevolking mag dan redelijk welstandig zijn, veel sociale samenhang is er niet. Velen leven op zichzelf en voor zichzelf.

De jonge predikant Márk Szabo en zijn vrouw Klaudia willen in die situatie graag het evangelie dat ‘s zondags in de plaatselijke Gereformeerde Kerk wordt verkondigd, handen en voeten geven. Zij deden tijdens een stageperiode ruime ervaring op met het opzetten en onderhouden van diaconale hulpprojecten in Göncruszka, in het armelijke noordoosten van het land, waar de plaatselijke Gereformeerde Kerk o.a. een kleuter- en basisschool runt en brood verstrekt aan de arme Roma-bevolking. Stichting Fundament heeft deze projecten jarenlang ondersteund.
Iets dergelijks zijn Márk en Klaudia nu ook van plan in hun eigen woonplaats, maar dan gericht op met name behoeftige ouderen, en op andere inwoners onder wie veel eenzaamheid heerst. Daartoe willen ze op het terrein van de kerk een bakoven bouwen, waar ter zake kundige gemeenteleden brood gaan bakken voor met name de bejaarde bevolkingsgroep. Daarnaast ligt het in de bedoeling een soort ontmoetingsruimte te bouwen, waar mensen met elkaar en leden van de gemeente in gesprek kunnen gaan over leven en geloven.
Mogelijk wordt er in een later stadium nog een gastenverblijf gebouwd, waar toeristen – Pákozd ligt in toeristisch gebied – tegen betaling kunnen overnachten. De opbrengst ervan gaat dan naar de exploitatie van de bakkerij en aanverwante activiteiten.
Stichting Fundament zal het opzetten van het project financieel ondersteunen. Bovendien wordt gepoogd een kerkelijke gemeente in Nederland te interesseren om een zusterkerkrelatie aan te gaan met Pákozd. Door middel van bijvoorbeeld jongerenuitwisseling en mogelijk ook inschakeling Nederlandse deskundigen kan het project zo langjarig worden versterkt.