In de woningen van Stichting Fundament in Kampen brandt ‘s avonds weer licht. Want zoals elk jaar zijn ook deze augustusmaand opnieuw twee nieuwe studenten aangekomen om hier in Nederland een éénjarige masterstudie te volgen aan de Theologische Universiteit Utrecht.

Zsofia Bogyó uit Hongarije kwam in haar eentje. Zij is begonnen aan de masteropleiding Church and Mission in the West. Szabolcs Kiss uit Roemenië nam zijn vrouw Amalia en hun twee dochtertjes, Dorka (5) en Jazmin (bijna 1) mee. Hij heeft zich ingeschreven voor de master Algemeen Nieuwe Testament. Zij hebben de plaats ingenomen van David Kis Kendi en zijn vrouw Viola, en van Dániel Ilosvaj en zijn vrouw Dorottya, die allen inmiddels naar hun thuisland zijn teruggekeerd.

Zsofia Bogyó uit Hongarije is begonnen aan de masteropleiding Church and Mission in the West.

Foto1: Zsofia Bogyó uit Hongarije is begonnen aan de masteropleiding Church and Mission in the West.

Foto2: Szabolcs Kiss uit Roemenië met zijn vrouw Amalia en hun twee dochtertjes, Dorka en Jazmin. Hij heeft zich ingeschreven voor de master Algemeen Nieuwe Testament.

Truus Teeninga en Ria Buit

Het mogelijk maken van een studiejaar aan de Theologische Universiteit Utrecht voor gereformeerde studenten en predikanten uit Oost-Europa is vanouds een van de kerntaken van Stichting Fundament. Daarbij hoort ook onderdak. De stichting heeft daartoe de beschikking over twee huurhuizen in Kampen, waar de universiteit eerder gevestigd was. Maar er komt meer bij kijken. Aanzienlijk meer.

Degene die daar verantwoordelijk voor is, is Truus Teeninga-Oudman uit Kampen Zij is niet alleen bestuurslid van de Fundament en aanspreekpunt voor de studenten, maar ze regelt ook alle formele, organisatorische en praktische zaken die bij de jaarlijkse studentenwissel om de hoek komen kijken. En dat is niet alleen niet niks, maar het meeste moet ook nog eens in vrije korte tijd gebeuren. De periode tussen het vertrek van de afgestudeerden en de aankomst van de nieuwe mensen is namelijk hooguit een paar weken. De beide huizen die door Fundament gehuurd worden, moeten schoongemaakt worden (en dat is meestal een hele klus) en alles moet geïnventariseerd en zo nodig aangevuld worden voor de nieuwe bewoners. Bovendien valt deze periode altijd midden in de zomervakantie en, vertelt Truus, ‘dat is niet echt fijn’. Maar ze doet het met liefde en ze werkt nauw samen met Ria Buit, die verantwoordelijk is voor de inventaris.

Naar school

Al voordat de nieuwkomers arriveren, is Truus voor hen in de weer: ‘Fundament sluit altijd een aanvullende zorgverzekering af, speciaal voor reizigers uit Schengenlanden, als aanvulling op hun eigen ziektekostenverzekering. Bovendien maak ik alvast een afspraak bij de burgerlijke gemeente, zodat de mensen zich direct na aankomst kunnen inschrijven als inwoner om zo een burgerservicenummer te krijgen. Belangrijk hiervoor is, dat men de juiste documenten bij zich heeft, zoals paspoorten, geboorte- en trouwaktes. Zonder BSN begin je niks in Nederland. Soms moet er een Nederlandse bankrekening worden geopend, maar ook een huisarts

vraagt meestal om een BSN. Schoolgaande kinderen moeten worden ingeschreven en ook hiervoor doe ik zo nodig voorwerk. Het is belangrijk dat kinderen zo spoedig mogelijk naar school gaan als de vakantie voorbij is. Er moet een OV-chipkaart worden aangevraagd, omdat er nu ook colleges in Utrecht zijn. Het is ook nodig de mensen een beetje wegwijs te maken in Kampen en hen te wijzen op onze regels m.b.t. afvalverwijdering, wat te doen bij ziekte, bezoek huisarts/dokterspost, enz. En ik introduceer hen in onze kerkelijke gemeente, de Eudokiakerk. Tijdens de kerkdiensten wordt altijd getolkt en daarom kan iedereen vanaf het begin goed meedoen.’

Gratis tandzorg

Af en toe is een huisarts nodig, maar ook gebitsklachten komen elk jaar wel een keer voor. Truus heeft de afgelopen jaren dankbaar gebruik gemaakt van de diensten van sponsortandarts Willem Koelewijn, verbonden aan de Cool Dental Clinic op Urk. Een telefoontje van mijn kant naar mevrouw Koelewijn en daarna naar de tandartspraktijk, was altijd voldoende om voor dezelfde dag of een dag later een afspraak te kunnen maken. Fantastisch dat dit altijd met een gesloten beurs kon.

Tandarts Koelewijn is nu met pensioen, maar er is inmiddels een nieuwe tandarts gevonden, Wouter Kuiper van Dental Clinics in Zwolle, die onder dezelfde voorwaarden hulp wil bieden. We zijn blij met dit aanbod.’

Truus is het hele jaar door als vraagbaak beschikbaar en, vertelt ze, ‘daar wordt het hele jaar door stevig gebruik van gemaakt. Problemen in het huis, brieven voor Fundament, andere post en alle mogelijke andere vragen komen langs. Het is sowieso erg fijn om regelmatig contact met elkaar te hebben. Ik doe het graag.’