Op 28 juli 2023 stierf Frans Caan, de voormalige secretaris van Stichting Fundament. Kenmerkend voor zijn werk voor de stichting was zijn enorme energie en inzet.

Niet alleen deed hij het secretariaat, maar ook was hij actief betrokken bij het meeste organisatorische werk. Daarnaast verzorgde hij de redactie van de Nieuwsbrief.
Zijn opleiding als bouwkundig ingenieur en als jurist bepaalde vaak zijn benadering: praktisch en helder. Zijn motivatie voor dit werk had echter een andere bron: zijn bewogenheid met mensen die hij ontmoette. Hij had in de praktijk gezien waar christenen in Centraal- en Oost-Europa geholpen ‘konden worden, en daar ging hij dan ook voor. Daarbij was voor hem het trefwoord: ‘trouw’. Als je eenmaal begonnen bent in een wederzijdse relatie hulp te geven, is het belangrijk dat je dat niet zomaar weer opgeeft. Het bestuur van Fundament denkt dankbaar terug aan zijn inzet en zijn aanwezigheid als een aimabel en betrokken collega, die bereid was ‘met de voeten in de klei karren te trekken’.

Jaap Doedens