Bestuursverslag 2019

Fundament, voor christenen in Oost-Europa.

In 2019 mochten we als stichting namens onze donateurs van betekenis zijn voor christenen in Oost-Europa. Wij steunen hun initiatieven om een lichtend licht te zijn in hun directe omgeving. Zij delen de liefde van Christus uit aan elkaar en aan alle mensen. In bijgaande nieuwsbrief leest u hoe dat vorm heeft gekregen.

Klik hier om dit bestuursverslag te lezen.