(In het blad Naast verscheen een artikel over stichting Fundament. Met toestemming is het hieronder te lezen. Tekst en beeld: Frans Caan.)

Het landelijk samenwerkingsverband voor het GKv mission-werk buitenland heeft ook gastleden: bevlogen mission-organisaties met hun wortels in de GKv en een samenwerkingsrelatie met Verre Naasten. In elke Naast lichten we er eentje voor u uit. Deze keer: stichting Fundament.

 

Stichting Fundament in Vilmány

Juist op kwetsbare plaatsen wil Stichting Fundament hulp bieden. En toekomstperspectief. Samen met christenen daar, die zich inzetten voor hun medemens. Dat gebeurt bijvoorbeeld in het dorpje Vilmány in Hongarije, onder de Roma-bevolking. Fundament werkt hierin ook samen met Verre Naasten.

Een veilig huis

De bevolking in Vilmány bestaat voor 80% uit Roma. Armoede, sociale problemen, kindersterfte en gebrek aan de meest basale zorg, zijn hier aan de orde van de dag. De meeste mensen kennen God niet en leven zonder perspectief. De kerk van Göncruszka werkt in Vilmány vanuit haar ‘Gemeenschapshuis’. Ze geven medisch advies, steunen jonge moeders, verzorgen maaltijden, werken aan betere hygiëne en geven jongeren een vakopleiding. Ze werken er aan dat mensen weer zelfrespect krijgen, zelf de zorg gaan oppakken, er voor hun medemens willen zijn. Elke zondag is er een kerkdienst. Dit project, waar Fundament aan meewerkt, bereikt steeds meer mensen in Vilmány.

 

Een veilige school
De ‘Talentschool’ in Göncruszka ligt in verlengde van het werk in Vilmány. De school zet in op geborgenheid en continuïteit. Roma-kinderen zijn daarbij even belangrijk als andere kinderen. Christenen zetten zich in om kinderen die eerst nauwelijks perspectief hadden christelijk onderwijs en levensvorming te geven. De ‘Talentschool’ is er voor de hele regio. Het aantal leerlingen neemt nog steeds toe. Uit 12 dorpen worden ze met schoolbusjes opgehaald (5 ritten per bus; de eerste groep is meer dan een uur te vroeg op school). Fundament steunt o.a. dit leerlingenvervoer. Alleen op die manier kunnen kinderen naar school.

 

Kleuterschool

De kleuterschool begon met 14 leerlingen. Inmiddels zijn het er 40. In de keuken van de kleuterschool wordt een warme maaltijd voor de leerlingen gemaakt. Fundament steunde de renovatie van de keuken, zodat deze voldoet aan de eisen van de overheid.