Vaida, meer dan brood

Vaida ligt in het westen van Roemenie, ongeveer 30 km noordelijk van Oradea. Veel mensen daar leven op het bestaansminimum. Ook leven veel mensen aan de rand van de kerk. Het is moeilijk hen met het evangelie te bereiken. In Vaida zien christenen een kans voor evangelisatie met Woord en daad. Men wil bij mensen vertrouwen winnen voor contacten, gesprek, evangelisatie. Een centrale keuken is het centrum van het project. De kerk werkt door het geven van voedselhulp (‘gaarkeuken’); tevens een diaconale taak. Zo komt men dicht bij mensen. Er ontstaan contacten, gesprekken; een weg voor ontmoeting.

Een oud gebouw is gerenoveerd; nieuw dak en nieuwe vloer. Later volgt een toiletgroep, verwarming, nieuwe kozijnen, betere verlichting, inrichting van een multifunctionele ruimte. Maar eerst is de keuken nodig en vervolgens de toiletgroep. Met die keuken komt de mogelijkheid voor grootschaliger voedselhulp en ontmoeting met mensen in een afgeschermde, verwarmde ruimte. De kerk in Vaida heeft er onvoldoende middelen voor.

Fundament geeft hier hulp. De plannen krijgen steeds meer vorm.

PA040342

Kerk van Vaida

PA040364

Keukeninventaris