Göncruszka, Talentschool en kleuterschool

De Talentschool is een christelijke school voor basisvorming. Christenen in Göncruszka zetten zich er voor in. Onderwijs aan de ‘Talentschool’ ligt in verlengde van het werk in Vilmány. Gezocht wordt naar geborgenheid en continuïteit, waarbij Roma-kinderen en andere kinderen even belangrijk zijn. School en Gemeenschapshuis willen geloofwaardig zijn. Dit stelt zware eisen aan projectleiding en team.

De “Talent-basisschool” is er ook voor dorpen in de regio. Het aantal leerlingen neemt toe. Ze komen nu uit 12 dorpen in omgeving. Met een schoolbusje worden ze opgehaald. (5 ritten; de eerste groep is ca een uur te vroeg op school. Leraren zijn er dan al voor opvang.). En nog steeds groeit het aantal leerlingen.

Fundament steunt dit leerlingenvervoer. Het is de enige manier om de kinderen op school te krijgen.

De kleuterschool startte in 2013. Aanvankelijk met 14 leerlingen. De belangstelling is groot. Met 40 leerlingen is de school nu volbezet. De kinderen krijgen op school een warme maaltijd. Daarvoor moest de keuken verbouwd worden. Intussen is die keuken van de kleuterschool volop in bedrijf. Fundament steunde de renovatie ervan, zodat men kan voldoen aan de overheidseisen.

talentum 14
OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Kleuterschool

2014.02.28 168

Keuken kleuterschool

kaart NO-Hongarije-II