Beste lezer / donateur,

In de nieuwste nieuwsbrief leest u het bestuursverslag 2021. U kunt over de studerende predikanten uit Oost-Europa die met hun gezinnen naar Nederland komen om een jaar te studeren aan de Theologische Universiteit van Kampen/Utrecht. Dit is heel belangrijk voor de ondersteuning van de gereformeerde kerken in Oost-Europa.

Omdat de internationale masters nog in Kampen gegeven worden heeft de verhuizing van de Theologische Universiteit naar Utrecht voor het komende jaar nog geen consequenties voor onze werkwijze. De nieuw gearriveerde studenten konden in Kampen worden gehuisvest.

We voelen ons rijk gezegend dat we dit betekenisvolle werk dankzij uw trouwe steun konden voortzetten.

(lees verder in de Nieuwsbrief van oktober 2022)

P.S. We vragen uw steun voor ons werk in Oost-Europa. Mogen we weer op u rekenen?
U kunt een bijdrage overmaken op bankrekening NL72 INGB 0003975627 t.n.v. Stichting Fundament, Zwolle.