Beste lezer / donateur,

Onze vorige nieuwsbrief kwam onder andere met het bericht over de brand in de pastorie in Rede. We zijn blij om nu te mogen vertellen dat wij namens u de familie Nagy een financiële aanvulling hebben kunnen geven voor hun geleden schade. Zoals Tibor Nagy het zei toen we hem in Koloszvár ontmoetten (zie foto): ‘Het is een wonder’!

Ook ontvingen we bijdragen voor hulp aan vluchtelingen in- en uit Oekraïne. We spraken Béla Nagy van het Diaconaal Centrum in Beregszász (Oekraïne). Zij huisvesten in hun centrum vluchtelingen. Ook kampen ze met personeelsproblemen in het bejaardenhuis: veel personeelsleden zijn gevlucht Dan is er ook nog schaarste aan grondstoffen en zijn de kosten voor energie explosief gestegen. En dan verlangt de overheid dat ze op korte termijn een schuilkelder realiseren.

Zoals Béla het verwoordde: ‘Iedere dag wacht ons een grote verantwoordelijkheid, de problemen zijn groot. Iedere dag vraag ik of God ons wil helpen en iedere avond dank ik God voor zijn hulp die dag’.

De bemoediging die we meekregen tijdens het bezoek aan Hongarije en Roemenië:

Droom van mooie dingen die je mag doen voor de naaste. Begin met zaaien en heb geduld. Doe het stap voor stap, dag voor dag. Vertrouw op God, die zegent wat je hand begint.

(lees verder in de Nieuwsbrief van mei 2022)

P.S. We vragen uw steun voor ons werk in Oost-Europa. Mogen we weer op u rekenen?
U kunt een bijdrage overmaken op bankrekening NL72 INGB 0003975627 t.n.v. Stichting Fundament, Zwolle.