Wij zijn de familie Weiner uit Hongarije.
Ik, Zoltán, de man en vader, ben als tiener christen geworden
en heb toen mijn roeping gekregen om dominee te
worden. Ik volgde de theologische studie in Boedapest aan
de Károli Gáspár Universiteit van de gereformeerde kerk in
Hongarije. Voordat ik hier kwam diende ik als jongerenpredikant
in de stad Kecskemét.
Ik, Luca, de vrouw en moeder, ben ook als jonge tiener tot
geloof in Jezus gekomen. Ik deed toen de studie psychologie
en volgde ook de theologische opleiding aan de Károli
Gáspár Universiteit. Ik diende in dezelfde gemeente als
Zoltán, vooral onder jonge mensen en drugs- en alcoholverslaafden.
We trouwden in 2015, tijdens onze studie. In 2018 en 2020
zijn onze dochters Elza en Dóra geboren…

(lees verder in de Nieuwsbrief van april 2021)