Eerbied voor God en liefde voor het kind. Dat is het uitgangspunt van de Talentschool in het Hongaarse Göncruszka. Een school waar Roma- en niet-Roma kinderen, naast goed onderwijs, samen leren een weg te vinden in het leven. Afgelopen schooljaar werd de allereerste lichting achtstegroepers uitgezwaaid.

Dit afscheid was wel heel bijzonder. De eerste groep waarmee de school acht jaar geleden begon, nam afscheid. De kerkelijke gemeente nam In 2011 de plaatselijke school over. Vraag was toen: ‘zou het lukken om een school op te bouwen met een eigen onderwijsklimaat. Kunnen we de kinderen iets extra’s meegeven. Vertrouwen op God, aandacht voor elkaar, gevoel voor muziek, sport’. Geen simpele opdracht. Niet alleen moest het oude gebouw nodig gerenoveerd worden. Vooral ook moest het vertrouwen van ouders en kinderen gewonnen worden, veel kinderen uit achterstandsgezinnen.

De school groeide elk jaar van 16 kinderen tot 250. Er kwam een gymzaal, een muzieklokaal, het gebouw is gezellig ingericht. De Talentschool werd een begrip. Kinderen uit de wijde omgeving worden met schoolbussen opgehaald.

Op 16 juni werd in de kerk afscheid genomen van klas 8. De kinderen zaten in een halve kring voor de preekstoel. Ieder in zijn of haar knalblauwe of knalrode vest; hun schooluniform.. De twee predikanten van de gemeente waren er, Levente Sohajda en zijn vrouw Zsuzsa. Elk kind hoorde zegenende woorden: ‘Blijf Jezus volgen in je leven!

En na die zegen werd het gekleurde schoolvest uitgetrokken. Een symbolische handeling: We laten je los, je mag verder, maar vergeet niet dat God je nooit loslaat!

Fundament steunt dit project, samen met Verre Naasten. Die steun wordt vooral ingezet om het leerlingenvervoer te financieren.