De kerk in Göncruszka ziet een taak en een kans om mensen te bereiken. Kwetsbare mensen in hun eigen omgeving. In Vilmány via het Gemeenschapshuis, in Göncruszka via onderwijs aan de Talentschool en nu ook via een centrale keuken voor de school en als hulp aan de bevolking.
Grote projecten met een visie. Een plan waar kerk en projectleider ds. Sohajda Levente financiële steun voor vragen.

Sohajda Levente in Vilmány en Göncruszka:

“Wij hadden een droom. Een geweldige droom die niet beperkt werd door de starre menselijke grenzen. Daar, aan de periferie van Noord-Hongarije, waar diepe armoede heerst, waar mensen dagelijks uit het gescheurde net van sociale hulp, gezondheidszorg en onderwijs vallen, waar ouderen en kinderen achterblijven en vergeten worden. Waar veel mensen die hun eigen dromen volgen en naar het Westen gaan om ze daar te verwezenlijken: de bevolking is in 15 jaar met 50% geslonken, en wie hier blijft raakt ervan overtuigd dat dromen geen zin heeft.
Daar kregen wij als geschenk een bijzondere droom.

Een christelijke gemeente kan zich niet onttrekken aan de verantwoordelijkheid die de Heer hen in concrete omstandigheden toevertrouwt: de zorg voor weduwen en wezen! Die gemeente kan zich er niet aan onttrekken dat God juist door hen iets wil en kan doen!
Hij wil ons tot een droom maken, zodat we niet alleen maar uitgaan van wat onze ogen zien en wat ons hart voelt, maar ook dat we het leven „opnieuw vanuit de hoop moeten overdenken”. Daartoe is een gemeenschap in staat die gevoed wordt vanuit de bevrijding die God geeft.”