Oekraïne

Een land in armoede, oorlog, onrust, maar met actieve, gemotiveerde ouderlingen.

Belangrijke vraag in Oekraïne is: Hoe kunnen we overleven? Inkomens zijn sterk gedaald. Er is een enorme inflatie. Veel mensen werken in het buitenland: Hongarije, Slowakije en ook in Polen, Cyprus, Spanje, Duitsland. Vakmensen verlaten het land. Uit onderzoek blijkt dat maar 10-15% van de Oekraïense jongeren willen blijven. Vanaf 20 jaar moet iedereen weer in militaire dienst. Door de oorlog en door de economische malaise is er veel onverschilligheid en passiviteit.
Toch ziet de ouderlingenbond in Oekraïne een opdracht en kansen. Met veel energie zetten die ouderlingen zich in.

Miklós Gyurkó, de voorzitter van de ouderlingenbond, meldde desgevraagd dat de inkomsten grotendeels bestaan uit bijdragen van de leden. Ondanks de inflatie van 300% is die bijdrage niet verhoogd. Gevolg is dat de kosten afgelopen jaar hoger zijn dan de inkomsten.
Fundament speelde hierop in.
Ook voor 2018 steunt Fundament deze gemotiveerde christenen die onder moeilijk omstandigheden het werk doen wat ze als opdracht ervaren.