Vaida, “Meer dan brood”

Meer dan tien jaar terug kozen christenen in Vaida (Roemenie) er voor een project te starten gericht op ontmoeting, gesprek, hulp en warm eten voor mensen die dat nodig hebben. Centrum van het project is een keuken. Fundament steunt het project. De ontwikkelfase is nu afgerond.

In een houten gebouwtje in de tuin van de pastorie is een kleine keuken waar op twee gasfornuizen gekookt wordt voor mensen die hulp nodig hebben. Doel is om dagelijks een warme maaltijd te geven. Wie het kan betaalt er voor. De rest betaalt de kerk met hulp van anderen; een vorm van diaconale steun.
De mensen komen naar de keuken. In de kleine voorruimte praten ze met elkaar. Soms is de predikant er, of zijn vrouw samen met twee diakenen. Ook voor de basisschool in Rosiori, een dorp in de buurt, wordt gekookt en voor kinderen die extra hulp en aandacht nodig hebben. Vaak kwetsbare kinderen. Ongeveer 70-80 % is Roma. Doel is de kinderen te bereiken met de liefde van God en hen te helpen met integratie in de maatschappij door het geven van goed onderwijs. Na schooltijd gaan de kinderen naar een centrum van de kerk. Daar krijgen ze een warme maaltijd.

Het oude gebouwtje is te klein. De kerk krijgt echter de beschikking over een groter, maar vervallen gebouw. Dat biedt kansen. Tegelijkertijd gaat de overheid eisen stellen aan de inrichting van de keuken. De idee ontstaat om in het gebouw een moderne keuken te maken met tegelijkertijd een plaats waar mensen kunnen eten en een plek hebben voor contact. Ook kan het dan als centrum dienen voor de gemeente, voor evangelisatiewerk met de kinderen, als ontmoetingsplek voor de jongeren.
De renovatie van het gebouw is opgepakt en dat was nodig. Een nieuw dak en een nieuwe vloer. Een toiletgroep, verwarming, vervanging van slechte kozijnen, betere verlichting, inrichting van een multifunctionele ruimte voor groepen. En uiteraard die keuken. Die keuken maakt grootschaliger voedselhulp mogelijk en ontmoeting met mensen in een verwarmde ruimte. In de aangrenzende groentetuin met koepelkassen worden groenten geteeld; basisproducten voor de keuken.

Endre Kondor, predikant van de gemeente van Vaida, zegt hiervan: 16 september 2017 zal de inwoners van Vaida lang heugen. De vrucht van zes lange jaren werk is nu eindelijk gerijpt: het eerst onbruikbare gebouw is vernieuwd en verbouwd zo dat het voldoet aan de vereisten van de 21e eeuw en bruikbaar is als plaats voor ontmoeting en hulp.