De scholen zijn weer begonnen.

Op veel plaatsen hangt een spandoek met deze tekst.

Nergens zie je een spandoek met de tekst: ‘Fundament pakt de draad weer op’. En dat is best logisch. Dat werk is niet afhankelijk van seizoen of vakantie. Projecten lopen ‘gewoon’ door.

Het gaat dan om studie en vorming; ondersteunen van theologiestudie hier in Nederland door predikanten uit Oost-Europa. Ook om vorming van ouderlingen in Oost-Europa, steun aan maatschappelijke projecten, evangelisatieprojecten. De inzet daarvoor komt vooral van betrokken mensen daar, een deel van de kosten wordt gedragen door Fundament.

De Nieuwsbrief-september gaat over studie en vorming in Nederland en geeft een beeld van projecten.