Bestuursverslag 2016
(zie verder: Nieuwsbrief juni 2017)

Fundament is er voor christenen in Oost-Europa

Ook in 2016 kreeg dit vorm:

– theologen uit Oost-Europa studeren in Kampen;

– cursussen voor ouderlingen en docenten;

– conferenties voor predikanten en ouderlingen.

– steun voor theologische onderwijs in OE;

– financiële steun aan studenten en docenten;

– hulp bij evangelisatie, maatschappelijk werk, onderwijs;

– steun voor ouderenzorg;

– werk onder Roma.