Huiswerk

In Tivadarfalva krijgen kinderen hulp bij het maken van hun huiswerk. Dat is geen luxe, maar echte noodzaak. Fundament steunt het project.

Huiswerk maken is soms een plezier, soms ook niet. Vaak, als je even niet weet hoe het aan te pakken, krijg je een steuntje in de rug van een familielid, een vriend, een vriendin; ze willen best even helpen. Het wordt pas echt een probleem als die hulp er niet is, als je familie en de mensen om je heen niet begrijpen waar jij mee bezig bent.

Kleuterschool
Oekraïne is een arm land. Er is veel werkloosheid. Mensen leven vaak in kleine plattelandsdorpjes, zoals in
Tivadarfalva, Tiszabökény en Péterfalva. Daar zijn Roma-gemeenschappen. Zij leven onder erbarmelijke omstandigheden en dat heeft ook zijn weerslag op het onderwijs. Het kleuterschoolproject Tivadarfalva speelt daar op in. Sinds september 2014 komen kinderen uit de drie Roma-kampen naar deze door christenen geleide kleuterschool. Daar leren ze spelen en werken. Daar worden ze ook voorbereid op de basisschool.

Basisschool
De overgang naar lager onderwijs is voor deze kinderen moeilijk. Ze komen in een andere wereld. Het gevaar van mislukking en afhaken is groot. Het project Tivadarfalva wil hier hulp bieden door de aansluiting van de kinderen op het onderwijs te verbeteren. Ze blijven zo werken aan perspectief voor deze kinderen door de lijn die ingezet is op de kleuterschool verder door te trekken. Die inzet vraagt inspanning, menskracht en geld. De mensen daar zijn nu op zoek naar geld om de kosten van de begeleiding in de overgang van kleuterschool naar basisschool te kunnen betalen.

Huiswerkhulp
Sinds 2015 krijgen ongeveer 40 kinderen die naar de basisschool gaan huiswerkbegeleiding; kinderen uit Romakampen. Hun achtergrond zorgt op voorhand voor een grote achterstand ten opzichte van de andere kinderen. Door hulp te geven bij het huiswerk wordt de aansluiting bij school en bij medescholieren beter. Ze leren een studieritme.
Ouders zijn blij met deze mogelijkheid. Blij dat er mensen zijn die oprecht belangstelling hebben voor hun kinderen.

De kosten zijn ongeveer 3000 euro per jaar. Dit is een probleem. Het project Tivadarfalva heeft geen financiële ruimte om deze kosten nog te kunnen betalen. Van de overheid is financieel en inhoudelijk weinig te verwachten. Natuurlijk probeert de projectleiding het wel, maar tot nu toe zonder resultaat. Voor deze actie zijn daarom donateurs nodig. De projectleiding werkt er aan om zo het huiswerkproject in stand te kunnen houden.

Fundament steunt het project Tivadarfalva; het kleuterschoolproject. Een jaar lang krijgt nu ook het huiswerkproject ondersteuning, zodat de projectleiding daar tijd en ruimte krijgt voor het vinden van nieuwe donateurs. Op deze manier kan door gezamenlijke inspanning wellicht bereikt worden dat de huiswerkhulp voor de kinderen uit Tivadarfalva, Tiszabökény en Péterfalva door kan gaan.