Beregszász, zorg voor ouderen

Het Diakonaal Centrum van de Gereformeerde Kerk exploiteert het tehuis met als doel een veilige woonplaats te bieden aan ouderen die zorg nodig hebben en in een christelijke omgeving willen leven. De start was in december 2009. Er zijn nu 24 bewoners.

Bewoners en woonplek
Voor die bewoners zijn 12 kamers beschikbaar. Die kamers hebben 1 tot 3 bedden. Momenteel is het huis volledig bezet. Tegelijkertijd zijn er veel verzoeken om een plaats in het tehuis; in 2015 vroegen 45 mensen om toelating.
De inrichting van het gebouw en van de kamers is sober.
In het afgelopen jaar is het terrein rond het gebouw vernieuwd. De tuin is nu geschikt als park voor de bewoners.

Onderhoud
Het onderhoud van het gebouw vraagt aandacht. De binnenkant heeft een nieuwe verflaag nodig. De gang is in het afgelopen jaar gedeeltelijk vernieuwd maar er moeten nog nodig leuningen worden aangebracht. Ook is de drempelloze omgeving binnen het gebouw nog niet volledig gerealiseerd. In badkamers en WC’s is de watervoorziening een voortdurend probleem.

Zorg
Die zorg is er 24 uur.
Gezondheidzorg; bezoek van artsen, verpleging, verzorging. De huisarts dr. Gaál Géza, is altijd beschikbaar. Bewoners kunnen naar het ziekenhuis in Beregszász worden vervoerd. Daarvoor heeft het tehuis een eigen ziekenauto.
Geestelijke zorg; hierbij gaat het om persoonlijk contact, stimuleren van gezamenlijke activiteit, pastorale zorg. Binnen het tehuis is een predikant actief aan het werk.
Zorg voor kleding; wassen, aanvullen en herstellen van garderobe en bedlinnen. Dit is een continu proces; giften zijn hierbij belangrijk.
Belangrijk zijn de maaltijden; de eigen keuken verzorgt drie of vier keer per dag een maaltijd.

Bezigheid
Steeds zoekt men naar activiteiten die kleur brengen in het dagelijks leven: de viering van verjaardagen met een feestelijke maaltijd, voorleesmiddagen. Vieren van feestdagen is een traditie in het tehuis. Ook de dagopening en de zondagse kerkdiensten zijn belangrijk.
Fijn is het om te zien dat steeds meer mensen uit de omliggende gemeenten en scholen op bezoek komen.

Financiën
Het tehuis krijgt geen enkele ondersteuning van de Oekraïense overheid. De exploitatie is alleen mogelijk dank zij buitenlandse giften en de bescheiden pensioeninbreng van de bewoners. Daarom is de bijdrage van Fundament zo belangrijk. Want kosten gaan gewoon door; loonkosten en materiële kosten. En ook die onvoorziene dingen.
Om het geheel te laten draaien moet erg zuinig gewerkt worden.
De materiële kosten bestaan voornamelijk uit de kosten voor gas , elektriciteit en water. De energierekening stijgt steeds, terwijl wel elke dag energie nodig is.
Maar ook de kosten voor medicijnen en levensmiddelen. In de winter krijgen de bewoners drie keer per dag een maaltijd en ‘s zomers vier keer, rekeninghoudend met de leeftijd en diëten van de bewoners.
De inkoop van medicijnen is kostbaar, dit legt een zware claim op de rest van het budget. De prijs voor medicijnen is enorm omhoog gegaan. Veel medicijnen zijn alleen maar in het buitenland verkrijgbaar.

Samenvattend
De crisis in het land heeft grote gevolgen voor de werkgelegenheid. Velen verloren hun werkplek en zochten werk in het buitenland. Dit heeft weer zijn weerslag op de zorg voor ouderen vanuit de eigen familie. Gevolg is dat de druk op het tehuis om extra ruimte te bieden groot is.

Oudere mensen hebben mensen nodig die voor hen zorgen, die bij hen zijn en met hen communiceren over hun zorgen en belevenissen. Dit willen we ook in de toekomst kunnen blijven doen. Daarvoor is personeel nodig en faciliteiten. De financiële situatie begrenst ons hierin.

Het gebouw ‘s-nachts zonder bewaking. Dat willen we veranderen. Ook willen we twee mensen aanstellen voor het onderhoud van het terrein en de tuin. Die tuin is belangrijk voor bewoners, maar ook als moestuin voor het kweken van groenten. Tot nu toe hadden we geen vaste medewerker. Onze medewerkers verdienen een minimumloon; er is geen ruimte om dat te verhogen. Ondanks dat doet iedereen met vreugde en toewijding zijn of haar werk.

We zijn blij dat het, ondanks tegenslagen en zorgen lukt om het tehuis in stand te houden. Zodoende kunnen we een veilige plek bieden aan kwetsbare ouderen.
De ondersteuning door de Stichting Fundament is daarbij heel belangrijk. Zonder die hulp tezamen met de hulp van anderen zou de voortgang van het werk niet mogelijk zijn.