Fundament
is er voor christenen in Oost-Europa

. theologen uit Oost-Europa studeren in Kampen
. cursussen voor ouderlingen en docenten
. steun voor het theologische onderwijs in OE
. financiële hulp aan studenten en docenten
. hulp bij evangelisatie en maatschappelijk werk
. hulp bij onderwijs
. steun voor ouderenzorg
. werk onder Roma
. conferenties voor predikanten en ouderlingen