Donatie, gift, erfenis, legaat

Het werk van Fundament kost geld. Dat is te zien in de meerjarenbegroting.

Fundament heeft geen eigen inkomsten. Wordt ook niet door de overheid gesubsidieerd.

De inkomsten van Fundament komen van trouwe donateurs, die dit werk een warm hart toedragen.

Ook kerken steunen het werk door het houden van kerkcollectes voor Fundament.

Met enige regelmaat ontvang Fundament ook erfenissen en legaten.

Dit alles maakt het mogelijk dat het werk in Oost-Europa gedaan kan worden.

Erfenis en Legaat

Indien u een legaat of een erfenis aan Fundament wilt nalaten kunt u de volgende zinsnede in een testament laten opnemen: “Ik legateer vrij van rechten en kosten aan de Stichting Fundament een bedrag € …. “.

Gift of donatie
  • Helpt u Fundament helpen met uw (regelmatige) financiële bijdrage?
    Dat kan door een steen bij te dragen. Bijvoorbeeld door een gift te storten op:
    bankrekening: NL72 INGB 0003 975 627, t.n.v. Stichting Fundament, Zwolle
  • De Stichting Fundament is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Fundament zijn daarom fiscaal aftrekbaar.
    ANBI-registratie: vestigingsplaats: Vlissingen, fiscaal nummer ANBI 813656503

 

 

Doneer via IDeal

Uw donatie

Helpt u Fundament helpen met uw (regelmatige) financiële bijdrage?
Dat kan door een steen bij te dragen. Kies het bedrag dat u wenst te doneren.

De Stichting Fundament is door de Belastingdienst aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI). Giften aan Fundament zijn daarom fiscaal aftrekbaar. ANBI-registratie: vestigingsplaats: Vlissingen, fiscaal nummer ANBI 813656503

Wilt u een afwijkend bedrag doneren? vul dan het formulier op deze pagina.

Aanmelden als donateur

Ja, Fundament kan op mij rekenen!
Ik word donateur van Stichting Fundament.

Voorletters (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Straat en huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)