Lehetőség teológiai tanulmányok folytatására Hollandiában

Ez az információs lap bemutatja azokat a lehetőségeket, amelyeket a Fundament / Iránytű Alapítvány ajánl a közép- és kelet-európai teológusok részére teológiai tanulmányok folytatására a Hollandiai Református Egyház Utrecht-i Teológiai Akadémiáján

gregory-papp
Fundament / Iránytű Alapítvány

A Fundament / Iránytű Alapítvány egy olyan holland szervezet, melynek célja, hogy hozzájáruljon a kelet- és közép-európai református egyházak felekezeti karakterének megerősítéséhez. Az alapítvány alapvetését a Szentírásból, valamint a református hitvallásból eredezteti. Az alapítvány elismeri a közép- és kelet-európai reformárus egyházak közös gyökereit. Néhány részlet bővebben ki van dolgozva az alapítvány vezetési irányelveit tartalmazó dokumentumban, amint az olvasható a www.stichting-fundament.nl weboldalon.

Mit nyújt a Fundament / Iránytű Alapítvány

Az alapítvány egyik kerettevékenysége a magyar nyelvterületről érkező közép- és kelet-európai lelkipásztorok tanulmányainak segítése a hollandiai Utrecht-i Református Teológiai Akadémián és annak vezetésével.

Egyedülálló

Ez a szolgáltatás, ami a segítést, valamint a kísérést illeti egyedülállónak számít. A hollandiai tanulmányokban részt vevő teológus a tanulmányi lehetőség mellett egyúttal a létfenntartással és az lakhatással járó költségek térítését is kapja saját maga és családja számára, valamint a gyermekei iskolázása is biztosítva van.

A támogatás feltételei
 1. Olyan teológusok / lelkipásztorok, akik tanulmányaikat már elvégezték és a mesterképzést 1 évig Kampenben kívánják végezni. Információ a Kampen-i Teológiai Akadémia brossúrájában található, valamint a www.tukampen.nl weboldalon is.
 2. Teológusok, akik PhD képzést folytatnak.
 3. Teológusok, akik egy bizonyos témában doktori kutatást akarnak folytatni a Kampen-i Teológiai Akadémián, alkalomadtán az Apeldoorn-i Teológiai Akadémiával együttműködésben.

A hallgatókkal szemben támasztott követelmények

A hallgatók kiválasztásakor az alapítvány vezetősége számításba veszi a Kampen-i Teológiai Akadémia által támasztott követelményeket.

A következő kritériumok és megállapodások együttes megléte fontos:

 • Követelmény az, hogy a hallgatók már ne legyenek nappali tagozatos tanulói jogviszonyban a hazájukban. A Fundament Alapítvány elsősorban azon teológusoknak kíván lehetőséget nyújtani, akik már a területen dolgoznak.
 • Az, hogy a hallgató a Kampen-i Teológiai Akadémiát választja, meg kell hogy nyilvánuljon a teológiai-tartalmi indoklásában.
 • Előnyt élveznek azon hallgatók, akik PhD képzésre vannak beiratkozva. A Kampen-i Teológiai Akadémáival egyeztetve a PhD képzés számos részét elő lehet készíteni a kampen-i egyetemi tanárok rendelkezésre állásától függően. A hallgatóknak ez esetben az “otthoni egyetemükön” PhD képzésre vonatkozó sikeresen tett felvételi vizsgával kell rendelkezniük.
 • Azok a végzett teológusok is pályázhatnak, akik Kampenben kívánnak egy mester-fokozatot megszerezni. Ezeknek a hallgatóknak rendelkezniük kell egy jóváhagyott tanulmányi tervvel.
 • A hallgatóknak ajánlást kell kérniük attól az intézménytől, ahol korábban végeztek.
 • Ha nincsenek a jelentkezők között doktori tanulmányokat folytató vagy mesterképzésben részt venni kívánó hallgatók, akkor az alapítvány vezetősége dönthet úgy, hogy más tehetséges hallgatóknak ad lehetőséget, akik egy bizonyos tanulmányi kutatást akarnak végezni Kampenben.
 • A tanulmányokat általában szeptemberben el kell kezdeni.

Jelentkezés hallgatónak

Szabály szerint a hallgatóknak a jelentkezésüket a tanulmányuk megkezdése előtt egy évvel el kell juttatniuk a Fundament Alapítvány vezetőségéhez. Az előzetes jelentkezés a vezetőségen belüli döntéshozási folyamat, a Teológiai Akadémiával való egyeztetés, a Fundament Alapítvány által nyújtandó pénzügyi támogatások kidolgozása, valamint az esetleges tartózkodási engedélyre vonatkozó kérvény elbírálási ideje miatt szükséges.

Döntéshozás a Fundament / Iránytű Alapítványnál

A Teológiai Akadémia vezetőségével való egyezségre lépés előtt a Fundament Alapítvány kuratóriuma egy alapvető döntést hoz a hallgatók felvételéről.

A kuratórium mérlegelésében többek között a következő szempontok játszanak szerepet:

 • a hallgató önéletrajza,
 • a hallgató családi körülményei,
 • a folytatandó tanulmány céljai, a tanulmányozandó témát / szakterületet beleértve,
 • a folytatandó tanulmány fontossága abban az országban, ahonnan a hallgató származik,
 • a hallgató országából érkező ajánlás(ok), melyekben a hallgató tudományos kvalitásai is meg vannak jelölve,
 • a hallgató országából érkező ajánlás(ok), melyek pozitívan tanúskodnak az érintett hallgató tanulmányairól és életéről,
 • a Fundament Alapítvány illetékes munkacsoportjának vagy munkatársainak ajánlása,
 • az alapítvány pénzügyi lehetőségei és a hollandiai tanulmányok elkezdésének praktikus következményei.

Együttműködés a Kampen-i Teológiai Akadémiával (KTA)

A KTA Igazgatói Kollégiuma tényleges együttműködést kér a hallgatótól érkezése előtt. Ez a kérés többek között az alábbi pontok megjelölését foglalja magában:

 • a tanulmány típusa (doktori tanulmányok / PhD képzés / egyéb);
 • a kívánt tanulmányi időtartam és időszak (tulajdonképpen szeptember 1-től kezdődően);
 • a hallgató kísérése,
 • a kívánt tanulmányi irány.

Nyelvtudás

A nyelvtudás ebben a vonatkozásban azokat a beszéd- és olvasási készségeket jelenti, melyek az egyetemi felvételhez szükségesek. Az egyik követelmény, amit a Fundament Alapítvány támaszt, hogy a hallgató a holland nyelvet megfelelő mértékben ismerje és tudja használni. Ez teszi lehetővé számára a holland nyelvű teológiai irodalom és kultúra tanulmányozását. Ezáltal válik lehetségessé a jövőre nézve maradandó kapcsolat fenntartása Hollandiával is.

Fontos, hogy a hallgató az alapítvány kuratóriumának döntése után amilyen hamarosan csak lehet, kezdje el a holland nyelv tanulását. A Fundament Alapítvány erre lehetőséget ad egy az interneten keresztül elvégezhető holland nyelvtanfolyam formában, abban az esetben, ha egy hallgató egy olyan mesterképzést választotta, amely Kampenben holland nyelven tartanak. Az Alapítvány költségeire is lehetséges nyelvtanfolyamot végezni (pl. holland nyelvtanfolyam Kolozsváron vagy Sárospatakon).

A megfelelő angol nyelvtudás elvárás, mivel néhány kurzus – a holland-nyelvű modulokon belül is – a kampeni teológián angol nyelven folyik.

További nyelvi követelmény még:

 • Újszövetségi tanulmányokhoz: a hellénista görög nyelv ismerete,
 • Ószövetségi tanulmányokhoz: a bibliai héber nyelv ismerete.

 

A nyelvismeret feltételei minden mesterképzésnek a következők:

 1. Angol: [IELTS – Academic] 6,5 (vagy magasabb); [TOEFL iBT] 79 (vagy magasabb); TOEFL cBT 213 (vagy magasabb)
 2. Holland: ha holland nyelvű teológiai kurzusokat vesz fel, vagy a kutatási terület inkább holland nyelvű – Nederlands als tweede taal (NT2-II).

Meghívás és tanulmányi időtartam

A Fundament Alapítvány kuratóriuma határozza meg a tanulmány kezdetét és időtartamát a Kampen-i Teológiai Akadémia igazgatói kollégiumával és a hallgatóval egyeztetve.

Az igazgatói kollégium hívja meg a hallgatót. Ez szintén a tartózkodási engedély megszerzéséhez szükséges, vagyis a „hollandiai tartózkodásra való felhatalmazáshoz”. A mesterképzés tanulmányi ideje külföldi hallgatók számára átlagosan egy év.

A Fundament Alapítvány ezt követően gondoskodik a hallgató (és adott esetben családjának) meghívásáról és a pénzügyi garanciákról, és az esetleges tartózkodási engedélyről.

A Fundament / Iránytű Alapítvány által nyújtott pénzügyi támogatás

Az alapítvány fedezi:

 • a hallgató és családja létfenntartási és lakhatási költségeit a hallgató hollandiai tartózkodása idejére a Hollandiában érvényes normák szerint. A hallgató lakása praktikus okokból el van látva telefon- és internetkapcsolattal, összközművel (víz, elektromosság, fűtés) és bútorzattal.
 • a Kampen-i Teológiai Akadémián folytatott tanulmányok költségeit,
 • az otthoni környezetből Hollandiába való oda- és visszaút költségeit.

 

Az alapítvány kuratóriuma:

 • Kijelöl egy „tanulmányi kísérőt” a hallgató tanulási folyamatának támogatása céljából.
 • Egy hallgatói koordinátor tartja a kapcsolatot a KTA-val és a hallgatóval a tanulmányok előrehaladását illetően.

Tanulmányi szerződés

A Fundament Alapítvány tanulmányi szerződést köt a hallgatóval, melyben többek között a következő pontok vannak rögzítve:

 • egy püspök vagy egyetemi tanár nyilatkozata,
 • a hallgató és a vele együtt érkező családtagok személyes adatai: név, cím, telefonszám, esküvő dátuma, születési adatok, stb.
 • a Fundament Alapítvány garancia-vállalása a hollandiai tartózkodás költségeire vonatkozóan a tanulmányok ideje alatt,
 • a tanulmányi időszak és a Fundament Alapítvány által nyújtott támogatás meghatározása,
 • a tanulmány típusa, időtartama és a képzési program,
 • a holland nyelvtudás megszerzésének feltételei,
 • a hallgató számára Kampenben ajánlott lakás címe, valamint a háztartási felszerelések listája,
 • a hallgató és a Fundament Alapítvány közötti pénzügyi megállapodások,
 • a hallgató beszámolási kötelezettsége. A hallgatónak 4 havonta egyszer írásos beszámolót kell benyújtania a kuratórium számára a tanulmányok előrehaladásáról.
 • Megállapodás arról, hogy amíg a hallgató Hollandiában tanul, távol tartja magát a pénzszerzéstől.

Jelentkezés

Az érdeklődők a következőképpen jelentkezhetnek a Fundament / Iránytű Alapítvány által támogatott tanulmányokra Kampenben:

 1. Írásos jelentkezés benyújtása a Fundament / Iránytű Alapítvány címére,
 2. Lehetőség van az előzetes kapcsolatfelvételre a Fundament / Iránytű Alapítvány külföldi ügyekért felelős munkatársával is: dr. Jaap Doedens, e-mail cím: jaapdoedens@gmail.com