Theologische, onderwijskundige en maatschappelijke ondersteuning

aan kerkelijk opbouwwerk aan de Hongaars Gereformeerde gemeenschap in Oost-Europa

De Stichting Fundament/Iránytü werkt onder de Hongaars sprekende bevolking binnen de gereformeerde kerken in Oost-Europa.

HungaryLehetőség teológiai tanulmányok folytatására Hollandiában

Ez az információs lap bemutatja azokat a lehetőségeket, amelyeket a Fundament / Iránytű Alapítvány ajánl a közép- és kelet-európai teológusok részére teológiai tanulmányok folytatására a Hollandiai Református Egyház (vrijgemaakt) Kampen-i Teológiai Akadémiáján

Bővebben

Over Stichting Fundament/Iránytü

De Stichting Fundament/Iránytü werkt onder de Hongaars sprekende bevolking binnen de gereformeerde kerken in Oost-Europa. Het is een vrijwilligersorganisatie die vanuit een christelijke verbondenheid, op basis van gelijkwaardigheid in relaties, en met het in stand houden van de eigen verantwoordelijkheid van de gemeenschap in Oost-Europa, theologische,  onderwijskundige en maatschappelijke ondersteuning wil geven aan kerkelijk opbouwwerk in de ruimste zin van het woord aan de Hongaars Gereformeerde gemeenschap in Oost-Europa.

Voor wie doen wij wat

Fundament is er voor christenen in Oost-Europa

  • theologen uit Oost-Europa studeren in Kampen;
  • cursussen voor ouderlingen en docenten;
  • steun voor het theologische onderwijs in OE;
  • financiële steun aan studenten en docenten;
  • hulp bij evangelisatie- en maatschappelijk werk;
  • hulp bij onderwijs;
  • steun voor ouderenzorg
  • werk onder Roma;
  • conferenties voor predikanten en ouderlingen.
Nieuwsbrieven

Hieronder vindt u de meest recente nieuwsbrieven en het laatste nieuws. Klik op de afbeelding om deze te kunnen lezen. Voor nieuwsbrieven die het afgelopen jaar zijn verschenen, verwijzen wij u naar het archief.

Fundament helpt. U ook?

Niet alleen in Nederland, maar ook in Midden- en Oost-Europa wordt geleefd vanuit het besef dat Jezus Christus Heer is (Filippenzen 2:11). Vanuit die verbondenheid in het geloof mogen wij de broederschap daar helpen.
Ook u kunt daar een steentje aan bijdragen. Bijvoorbeeld door een gift te storten op:

Bankrekening nummer NL72 INGB 0003 975 627
t.n.v. Stichting Fundament
Postbus 499
8000 AL Zwolle, NL

Fundament is een ANBI-instelling, bij de Belastingdienst bekend onder “Stichting Fundament”, vestigingsplaats Vlissingen. ANBI-nr. 8136.56.503

Maar laat uw hulp niet afhangen van het moment en word donateur van de Stichting Fundament. U steunt dan structureel het regelmatige werk van de stichting. Op uw beurt wordt u regelmatig op de hoogte gehouden van de activiteiten van Fundament-Iránytű.

Wordt donateur!

Ja, de broeders en zusters in Midden- en Oost-Europa kunnen op mij rekenen! Ik word donateur van Stichting Fundament.

Voorletters (verplicht)

Achternaam (verplicht)

Straat en huisnummer (verplicht)

Postcode (verplicht)

Plaats (verplicht)

Uw e-mailadres (verplicht)